SPISAK NAGRAĐENIH DELA

 

 

Stameno, kremeno, kameno, vokalni triptih za glas i klavir.

I nagrada na konkursu povodom Dana studenata (1963).

 

Alio modo, varijacije za violinu i klavir.

I i II nagrada na konkursu povodom Dana studenata. (1964)

 

Fatalite, gudački kvartet

I nagrada na konkursu povodom dana studenata (1965)

 

Poema eterico, za ženski hor i orkestar.

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1973)

 

Sinfonia da festa

IInagrada BEMUS-a (1974)

 

Incanto a due, za sopran i kontrabas.

I nagrada na konkursu Udruženja kompozitora Srbije (1975)

 

Ad vivum, dve freske za simfonijski orkestar.

Na Međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu uvršteno u deset najboljih ostvarenja u svetskoj produkciji (1975)

 

Figurazioni innocenti su una musica appassionata, za klavirski trio.

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1975)

 

Basso e contra, koncert za kontrabas i dvanaest gudača.

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1976)

 

Akatist, oratorijum za soliste, mešoviti hor i simfonijski orkestar

Oktobarska nagrada grada Beograda (1977)

 

Pomana, kontrabas, ansambl flauta i magnetofonsku traku.

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1980)

 

Divertimento za limene duvače i udaraljke.

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1982)

 

Simfonijski diptih

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1983)

 

Simfonijski monoptih

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije (1984)

 

Simfonia eterofonica

Na Međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu uvrštena u deset najboljih ostvarenja te godine (1986)

 

Polijelej, za grupu izvornih pevača i simfonijski orkestar.

III nagrada na konkursu povodom proslave 500 godina Kosovske bitke (1990)

 

Suguba jektenija, za soliste, hor i simfonijski orkestar.

Nenagrađeno delo na istom konkursu (1990)

 

 

 

IZVODI IZ KRITIKA

 

 

Alio modo, varijacije za violinu i klavir.

I i II nagrada na konkursu povodom Dana studenata.

 

"Alio modo je duhovita i dopadljiva kompozicija, naročito u prvim varijacijama, kako svojim jezikom politonalnih struktura, tako i svojom kompoziciono-tehničkom obradom. Čini mi se da bi mogla pretendovati na duži vek i naći mesto u repertoaru naših violinista".

Mihajlo Vukdragović

Politika ekspres, 11.02.1975 god.

 

 

Sinfonia da festa

IInagrada BEMUS-a

 

            "Poznati francuski dirigent Žan Pjer Žakija odlučio se za Atanackovićevu Sinfoniu da festa kao izuzetno delo u kome je kompozitor pokazao sposobnost da u odlično muziciranje uključi sve instrumente".

Petar Ozgijan

Politika ekspres, 15.03.1976. god.

 

"Delo je pod upravom Žan Pjer Žakija zvučalo ubedljivo i prostudirano u svim detaljima: u pogledu formalne strukture koja se zasniva na smenjivanju odseka različitog dinamičkog intenziteta i orkestarske boje, blokova dobro odmerenog trajanja, zatim u pogledu odnosa horizontala - vertikala koji počiva na linearnom odslušavanju klastera i u pogledu orkestarskog kolorita u kome su fanfare limenih duvačkih instrumenata inicijativni faktor.

            Ova uspela Atanackovićeva kompozicija slikovito ostvaruje atmosferu naznačenu naslovom".

Mirjana Veselinović

Politika, 15.03.1976. god.

 

"Sinfonia da festa" predstavlja, kako sam Atanacković kaže, konfrontaciju horizontale i vertikale kompozicionog stava. Rađena u široko koncipiranim delovima, sa izrazitom gradacijom dinamičkog i muzičkog toka, ova svečana uvertira, iako slobodno trodelno zamišljena, ostavlja utisak jedinstva forme i sadržaja".

Milena Pešić

Novosti, 16.03.1976. god.

 

 

Incanto a due, za sopran i kontrabas.

I nagrada na konkursu Udruženja kompozitora Srbije.

 

            "Zanimljiva kombinacija najvišeg ljudskog glasa i najnižeg gudačkog instrumenta"

Sotir Golabovski

Nova Makedonija, 1.03.1975. god.

 

            "Muzički vredan i sadržajan prilog literaturi za sopran i kontrabas".

Mihajlo Vukdragović

Politika ekspres, 22.03.1975. god.

 

            "Atanackovićevo delo, zahvaljujući uzornom izvođenju, dobilo je adekvatan izraz u kojem je preglednost forme i doživljeni muzički sadržaj doprineo da se nametne slušaocima".

Petar Ozgijan

Politika, 23.03.1975. god.

 

 

Basso e contra, koncert za kontrabas i dvanaest gudača.

I nagrada Udruženja kompozitora Srbije.

 

            "Basso e contra je najuspelije Atanackovićevo delo u oblasti kamerne muzike. Solo kontrabas je virtuozno i virtuozno sadržajno tretiran, a odnos dvanaest gudača i kontrabasa je kompoziciono usklađen, prožimajući i kontrastan... Atanacković je uspeo da se iskaže dubljim i samosvojnijim sadržajem lišenim površnih opštih mesta kako to obično biva kada se piše za kontrabas avangardnim jezikom. Zato je Basso e contra lep doprinos našoj muzici i našoj literaturi za ovaj bizaran instrument".

Enriko Josif

Politika, 23.12.1977. god.

 

 

Akatist, oratorijum za soliste, mešoviti hor i simfonijski orkestar

Oktobarska nagrada grada Beograda.

 

            "Akatist" Slobodana Atanackovića veoma je značajan prilog jugoslovenskom muzičkom stvaralaštvu. Po snazi inspiracije kao i složenosti strukture delo predstavlja autentičan model savremenog muzičkog izražavanja".

Dr Dragutin Gostuški

Politika, 16.10.1981. god.

           

"Rekvijemski ambijent Akatista je upravo ono što ga čini vanserijskim i svrstava u red onih retkih ostvarenja u kojima je univerzalni humani sloj u prvom planu".

Ivana Trišić

Pro musica, februar 1982. god.

 

            "Akatist, naročito drugi deo ove kompozicije, simbolizuje poruku svetu konferencije UNESCO-a održane u Beogradu: 'Oni kojima pripada svet neka razmisle šta će sa njim'."

"U slavu velikih ljudi"

Adrian Grizold

Večer, 27.08.1981. god.

 

            "Jedno od niza dela nastalih za otvorene prostore sa programskom evokacijom i evokativnom podlogom Akatist Slobodana Atanackovića je u svom koncertnom izvođenju izdržao proveru postojanosti čisto muzičke suštine i vrednosti partiture. Fragmentarno nizani stihovi Dušana Matića slede čvrstu dramaturšku potku i bude muzičku nadgradnju jakog emotivnog naboja, gustog dramatskog izraza. Delu se ne može poreći zvučna monolitnost. Svi elementi horskog, orkestarskog i solističkog učinka su funkcionalno prožeti, organski urastaju u opštu zvučnu sliku i zamisao antiratnog krika Akatista, u prvobitnom značenju ode pohvalnice mrtvima".

Milena Pešić

Novosti, 21.10.1980

 

            "Atanackovićev oratorijum Akatist, koji se u pogledu primenjenog kompozicionog postupka stvaralački samostalno poziva na aleatoričko pismo, daje moguću muzičku nadgradnju potresnim stihovima Dušana Matića. Fleksibilno i raznovrsno koristeći izvođački ansambl shodno dramaturškoj niti pesama, vodi hor od recitacionih nastupa preko polifonih linija do aleatoričkih susreta; vokalne deonice kroz ekspresionistički intenzivirane sadržaje i folklorna trenja; orkestar od polifino razrađene klasterske strukture do upečatljivih motivskih napeva. Izliveno iz jednog komada ovo delo narasta do himne i ode vremenu u kome nije bilo uzaludnih smrti, vremenu u kome je smrt bila zaveštanje životu".

Mirjana Veselinović

Politika, 21.10.1980. god.

 

 

Simfonia eterofonica.

Na Međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu uvrštena u deset najboljih ostvarenja  te godine.

 

            "U ovom opsežnom vokalno-simfonijskom delu Slobodan Atanacković je pokrenuo ona ista uznemirujuća osećanja koja nastaju kad se dotaknu naslage zvučnog predanja, a zatim preobraze, gomilaju, izmešaju do ludila, da bi se rastočile i raslojile u elektronskom zvuku kojim delo završava ARHETIPSKI put. Svi elementi koji grade ovo delo vešto su uklopljeni u simfonijski tok i prirodno se smenjuju...Simfonia eterofonica je majstorska vokalno-instrumentalna partitura, studija sonornosti strpljivo obrađena u svakom detalju i na mikro i na makro planu. Ona je dokaz izvesne hrabrosti autora da se upusti u radiofonski postupak pun tehnoloških zamki koje bi nekog manje spretnog stvaraoca odvele u žanrovski kolaž i on bi se pri prvom dodiru raspao. Ali postoji nešto mnogo važnije, a to je alhemijski proces kojim se ova eterofonska tajna približila univerzalnim značenjima.

Jugoslav Bošnjak

Treće oko, 5.01.1988. god.

 

Suguba jektenija, za soliste, hor i simfonijski orkestar.

Nenagrađeno delo na istom konkursu.

 

            "Smatram delo Suguba jektenija nezaobilaznim i neprolaznim, a svaki iole ozbiljniji istoričar će morati da ga uzme u obzir prilikom kasnijeg sagledavanja našeg sadašnjeg trenutka".

Dušan Kostić, kompozitor

Iz lične prepiske, 9.03.1990. god.

 

            "U strukturi dela Suguba jektenija jasno se oseća naslovom inicirani vremenski dualizam i dualizam stvaralačkih principa, dvojno poimanje minulih epoha i savremenih oblika preplitanja ljudskih glasova i instrumentalnih zvukova koji se kontrapunktski osporavaju i dopunjuju u jednoj neobičnoj lirsko - epskoj muzičkoj drami koja nas ne ostavlja ravnodušnim".

Nikola Žanetić, kompozitor

Politika, 10.06.1990. god.

 

            "Slobodan Atanacković, kompozitor koji je za svoje delo dobio veliki broj nagrada, pripada onim stvaraocima čiji stvaralački jezik proističe iz tekovina zapadnoevropske avangarde šezdesetih godina, pri čemu se u delima nastalim u poznijem stvaralačkom periodu oseća uticaj folklornog".

Marija Kovač

Iz koncertnog programa

Bemus, 18.10.1989. god.

 

            "Slobodan Atanacković je stvaralac istančane senzibilnosti i posebno izraženog smisla za osobeno tonsko oblikovanje".

Ivana Trišić

Muzička moderna, 26.06.1977. god.